czwartek, 15 maja 2014

Dla Agatki...

Ramka pamiątkowa dla Agatki z okazji Pierwszej Komunii.
Oraz pamiątkowe zakładki.Przy okazji robienia tych ramek mam wspaniałą okazję 
by zapoznać się z ciekawymi żywotami świętych :)
Św. Agata szczególnie czczona jest na Sycylii, uratowała kiedyś mieszkańców przed wybuchem Etny. 
czwartek, 1 maja 2014

Święty Augustyn czuwa...

Tym razem ramka ze św. Augustynem. Szukając coś na temat świętego znalazłam wspaniałą modlitwę
do Ducha Świętego jego autorstwa:

      Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

       Duchu Święty, Boże,
      tchnij mnie swoim tchnieniem,
      abym myślał o tym, co jest święte.
      Prowadź mnie, Duchu Święty,
      abym czynił to, co jest święte.
      Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
      abym kochał to, co jest święte.
      Umacniaj mnie, Duchu Święty,
      abym strzegł tego, co jest święte.
      Strzeż mnie, Duchu Święty,
      abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.Na ramce znajduje się w wersji francuskiej.

     Prière à l'Esprit Saint de saint Augustin


      Respire en moi, Saint-Esprit,
     afin que je pense ce qui est saint.
     Agis en moi, Saint-Esprit,
     afin que je fasse ce qui est saint.

     Attire-moi, Saint-Esprit,
     afin que j'aime ce qui est saint.
     Affermis-moi, Saint-Esprit,
     afin que je garde ce qui est saint.
     Garde-moi, Saint-Esprit,
     afin que je ne perde jamais ce qui est saint.

Ramka dla Piotra

Św. Piotr mocna ściska klucze do nieba...
wspaniały, mężny patron chłopca przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej.