czwartek, 1 maja 2014

Ramka dla Piotra

Św. Piotr mocna ściska klucze do nieba...
wspaniały, mężny patron chłopca przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej.